MegaWeb.bg

уеб сайт

корпоративен уеб сайт

Какви качества трябва да притежава един корпоративен уеб сайт?

Съвременният и модерен бизнес модел за да съществува като такъв не на последно място трябва да има наличен уеб сайт, където клиентите могат да получат информация и да се запознаят …

Какви качества трябва да притежава един корпоративен уеб сайт? Read More »

Графичен дизайн – как точно работи и защо имаме нужда от него

Графичният дизайн е модерно направление в дизайна, което, както и самото име подсказва, е пряко свързано с визуалната графика. Неговият обхват е безграничен, а ролята му в рекламата и популяризиране на различните марки и продукти – огромна.